Na skok a hranicemi

Projekt pro setkávání a bližší poznávání cizích kultur s cílem prohloubení kulturní tolerance a snižování šířící se xenofobie v česko-německém pohraničí.

Projektové dny v rámci přeshraničního projektu Na skok za hranicemi budeme realizovat s naším německým partnerem Emil e.V. Zittau, který s námi sdílí názor, že vzájemné poznání a tolerance jsou klíčem k lepšímu soužití mezi národy. Během našich aktivit chceme dětem i dospělým umožnit proniknout za hranice našeho vlastního kulturního obzoru a podpořit soužití nejen mezi Čechy a Němci, ale také s dalšími etniky žijícími po obou stranách hranice.

V rámci projektu proběhnou pro německo-české návštěvníky veřejné vzdělávací aktivity jako jsou odborné přednášky, promítání dokumentárních filmů o aktuální sociálně-politické situaci v regionech Asie a Blízkého východu nebo poznávací a vzdělávací dny pro děti z česko-německého pohraničí. Příjemným a odlehčeným zpestřením bude i festival Eastern Tunes, na který pozveme kromě místních umělců také umělce prezentující současnou autentickou tvorbu z Asie a Blízkého východu.

Projektové dny proběhnou částečně v Mikulášovicích v areálu spolku Thonmi, dále v Rumburku v čajovně Na Kopečku a také u našich projektových partnerů v Žitavě v hudebním klubu Emil.

Akce je součástí projektu Na skok za hranicemi podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *