31.1.2018 Přednáška: Do stanu či na sídliště? Tibetští nomádi pod vlivem čínské rozvojové politiky

(Dr. Jarmila Ptáčková)

Současná rozvojová politika na západě Číny zásadně ovlivňuje nejen krajinu, životní prostředí, ale i každodenní život tamních obyvatel, např. Tibeťanů. Snaha vlády je nejen rozšířit a lépe propojit stávající města, ale urbanizovat též venkovské oblasti a modernizovat „zaostalé“ způsoby obživy, jako je pastevectví. Za posledních deset let se tibetské pastviny zaplnily množstvím nových sídlišť určených nomádům. Nový domek jim má zajistit komfortnější bydlení a život na sídlišti má přinést kvalitnější služby i možnost zapojit se do širšího pracovního trhu, což by mělo zlepšit socioekonomickou situaci nomádských rodin. V praxi tato strategie naráží na problémy a v mnoha případech se životní podmínky rodin v důsledku rozvojových opatření dokonce zhoršují. 

18:00 SI Tančírna Balahala Rumburk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *