29.03.2022 | Promítání dokumentárního filmu | DROKPA | EMIL e.V. Zittau | od 19 hod.

Dokumentární film odkrývající bezprecedentní environmentální a sociopolitické síly, které zatlačují tibetské nomády na hranici jejich existence. Pofilmová diskuze s tibetiložkou a sinoložkou Dr. Jarmilou Ptáčkovou z Orientálního ústavu AV ČR
Režie: Yan Chun Su
USA, 2016, 79 min.

Promítání probíhá za podpory Potala o.p.s Praha

Pro účast je nutno doložit certifikát o bezinfekčnosti. Začátek v 19 hodin.

-> EMIL

* Akce je součástí projektu Na skok za hranicemi podpořeného Evropskou unií z Evropského fondu pro regionální rozvoj z Programu spolupráce Česká republika – Svobodný stát Sasko 2014-2020 v rámci Fondu malých projektů Euroregionu Nisa.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *