Month: January 2018

4.2.2018 Přednáška: Afghánistán mezi islámem a politikou

(PhDr. Věra Exnerová, Ph.D.) Přednáška přiblíží nedávnou historii Afghánistánu na základě životních příběhů lidí z venkovských i městských oblastí. Osobní historie ukáží, jakou roli hrály islám a politika v každodenním životě Afghánců v posledních padesáti letech. Cílem přednášky tak bude zasadit aktuální dění do širšího kontextu a otevřít diskusi o Afghánistánu z jiné perspektivy, než […]

31.1.2018 Přednáška: Do stanu či na sídliště? Tibetští nomádi pod vlivem čínské rozvojové politiky

(Dr. Jarmila Ptáčková) Současná rozvojová politika na západě Číny zásadně ovlivňuje nejen krajinu, životní prostředí, ale i každodenní život tamních obyvatel, např. Tibeťanů. Snaha vlády je nejen rozšířit a lépe propojit stávající města, ale urbanizovat též venkovské oblasti a modernizovat „zaostalé“ způsoby obživy, jako je pastevectví. Za posledních deset let se tibetské pastviny zaplnily množstvím […]